Lokal guide

På några av våra resor är det grupper med gäster från SVerige och Norge reiser, men med lokala guider. De lokala guiderna är engagerade,duktiga med enormt lokalkunskap. Engelska är det språk som gäller för dessa turer. Trygghet och säkerhet på resorna med lokal guide har samma höga prioritet som på turerna med norsk guide. 

Resorna med lokal guide är märkt med en grå "Lokal guide" banner i reseöversikten.