Reseförsäkring

På alla våra resor kräver vi att du ska ha en fullgod sjuk- och olycksförsäkring som även ska täcka eventuell hemtransport.

I våra anmälningsformulär blir du ombedd att uppge vilket försäkringsbolag du har. Kom ihåg att även ta med bevis på reseförsäkringen på själva resan. 

Några generella saker du bör vara uppmärksam på

VI REKOMMENDERAR ATT DU UNDERSÖKER ATT DIN FÖRSÄKRING TÄCKER FÖLJANDE

Om du har frågor om försäkringar, ta gärna kontakt med oss på telefon (+46 8 501 64 462).