Våra resevillkor

En nödvändig formalitet. Du bör vara införstådd med villkoren före du anmäler dig på en tur

Var uppmärksam på att det i tillägg kan gälla speciella villkor på en del av våra resor. På denna sida hittar du resevillkoren som du kan skriva ut. Kom ihåg att läsa allt med liten skrift, för när du bokar dig på resan är det detta som gäller.

Våra speciella produktionsförhållanden har medfört att vi har egna bestämmelser om deposition, betalningstidpunkt, avgifter och avbeställning.  

Vi har också några bestämmelser vad gäller ålder

NEDRE GRÄNS: På höga berg måste du har fyllt 16 år för att kunna deltaga, är du mellan 16 och 18 år måste du ha med en ledsagare. Om någon av er- av en eller annan anledning måste vända, måste den andra följa med. Vi kan göra undantag med de lägre åldersgränserna på skräddarsydda resor för våra fasta grupper. På familjeturer med våra internationella samarbetspartners är det som regel nedre åldersgräns på 6 år. Det är ingen undre åldersgräns på skräddarsydda turer i låglandet.

Hälsostatus

Många av våra resor är fysiskt krävande. På dessa resor ber vi deltagarna att fylla ut en hälsodeklaration vid anmälan. Ifyllda hälsodeklarationer blir självklart behandlat konfidentiellt.

RESEVILLKOR  

VI REKOMMENDERAR ATT DU NOGA LÄSER igenom våra villkor innan du beställer en resa. Observera att följande villkor är en del av det avtal du ingår med oss när du registrerar dig för en resa. Läs därför villkoren innan du anmäler dig.  

1. VIKTIG UTGÅNGSPUNKT / SPECIELLA FÖRHÅLLANDEN

Hvitserk (H & E) organiserar särskilda turer och kontaktpersoner för individuella resor. H & E avser lagen om paketresor nr. 57. 1995 föreskrifter och allmänna villkor för paketresor som sammanställs av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). (DNR) i samarbete med Konsumentombudsmannen (FO). H & E har lämnat garantier till resegarantifonden.

Våra turproduktion bygger på naturbaserade upplevelser och aktiviteter som ställer krav både på oss som arrangörer och våra deltagare. Vi sätter upp program där vi använder lokala bärare, guider och andra underleverantörer och de transporten vi använder i verksamheten och andra faktorer drabbas tidvis av plötsliga och oförutsägbara förändringar. Dessutom är våra destinationer mer utsatta för förändringar i naturliga förhållanden än vanliga semesterorter. Allt detta kräver flexibilitet. Detta innebär dock att våra beskrivningar av resvägar, reseinnehåll och tidsangivelser, från tid till annan behöva ändras med kort varsel. Där vi har möjlighet, kommer sådana förändringar att meddelas innan avtalet ingås. Men där behovet av förändringar sker på begäran, antingen före eller efter avgång, kommer vi att så långt det är möjligt att hitta innehåll/ aktiviteter/destination/transport ligger så nära det redan överenskomna i så stor utsträckning som möjligt, och inom samma prisomfattning. Denna osäkerhet är därmed en del av det "paket" vi erbjuder. Vi kommer naturligtvis med denna varning om vissa förändringar som utgångspunkt och en del av avtalet, för att respektera rättigheterna för kunder enligt lagen om paketresor om ändringarna är av sådan art att resan ändå anses bristfälligt.

Våra speciella förhållanden har inneburit att vi måste ha särskilda bestämmelser om deposition, betalningsvillkor, avgifter och återbetalning vid avbokning än ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser”. Se nedanstående.

Punkterna nedan tillsammans med detaljerna i programmet representerar vår sekretesspolicy. Om H & E ger information om förändringar i rutter, villkor etc. innan du köper resan, kommer dessa korrigerade uppgifter att ersätta motsvarande punkter i det detaljerade programmet. Avtalet gäller mellan arrangören och kunden, alltså de som gäller resevillkor, eventuellt korrigerade uppgifter och orderbekräftelse / resedokument.

Reseprogram, flyg- och tågtidtabeller, restider, tidtabeller, hotell, dag-till-dag program och annan information på vår hemsida, eller prislista bestäms långt i förväg, ofta ett år eller mer. Denna information kan vara felaktig innan resan påbörjas eller förändringar kan ske efter det att resan har börjat. Våra reseprogram är därför att betrakta som preliminära.

I sådana fall har vi som arrangörer ett samarbete med lokala initiativtagare i varje land, som syftar till att ersätta den avbrutna eller ändrade programmet med liknande innehåll av samma kvalitet. Normalt sett kommer du att bli upplyst om dessa förändringar när du bokar din resa tills vi vet vad som gäller. Som researrangör gör vi allt som står i vår makt för att åtgärda eventuella problem som kan uppstå. I extrema fall, kommer vi som en sista åtgärd att ersätta destinationen med en annan. Vi kommer då att välja ett alternativ i samma prisnivå som är så likt den ursprungliga resan som möjligt. När yttre omständigheter ("force majeure") gör det omöjligt att fortsätta resan, följer normalt ingen sänkning av resans pris. Observera att våra resor innebär att det kan finnas faror och olyckor. Kunden måste vara medveten om att deltagandet sker på egen risk. Det här är betydligt mer viktigt vid våra resor än de flesta andra paketresor. Som exempel – och då är det långt ifrån allt- kan vi nämna risken för förfrysning, höjdsjuka, laviner, fall i sprickor, uttorkning, brutna ben, etc. vilket kan förekomma. Våra guider har alla den erfarenhet som krävs för vår destination och deras riktlinjer måste följas. Men dock kan olyckan vara framme vilket en guide eller reseledare inte kan hållas ansvariga för. Våra resor sker ofta i väderutsatta områden och logistiken som omger resorna är känsliga för dåligt väder, tekniska problem eller helt enkelt otur. Det kan till exempel innebära att man inte ens kommer iväg på den planerade hemresan. Vi kommer då att försöka ändra avgångstid för din flight, men vi kan inte garantera att nya biljetter kommer att utfärdas utan kostnad för dig som deltagare.

Säkerheten för deltagarna på resor kommer alltid att vara i fokus för våra guider och för oss. I händelse av oförutsedda situationer på grund av väderförhållanden, temperaturer, sjukdom, politiska förhållanden mm. och om guiden gör bedömningen att det för alla deltagares säkerhets skull behöver göras ändringar i säkerheten efter att resan påbörjats, är du är skyldig att följa den ändrade ordningen. Ytterligare kostnader som en följd av nya biljetter, transportkostnader, mat och husrum, etc. måste du i så fall täcka själv. Vår byrå agerar ofta som en agent / mellanhand för olika leverantörer och partners, och det är i dessa fall de som är avtalspart. Därför har vi inget ansvar för avtalsleverans av tjänster. 

2. DITT ANSVAR

2.1 Avbeställningsskydd måste ordnas samtidigt som resan bokas. Om sådant skydd inte ordnas, tillämpas vår normala avbokningsregler § 5. H & E förmedlar avbeställningsskydd. Kontakta oss gärna om du vill. Återkallelse skall göras skriftligen omedelbart efter det du blev medveten om att resan inte kan genomföras. Du ansvarar för att kontakta ditt försäkringsbolag.

2.2 Pass krävs för alla resor utanför Schengenområdet. I de fall där det krävs visum för svenskar, se detta i detalj i programmet för de resor vi ordnar själva med norsk guide. Du är ansvarig för visumansökan, om inte annat anges. Du är också ansvarig för att se till att du uppfyller kraven för visum till den aktuella destinationen och eventuella transitländer.

2.3 Du är ansvarig för att ha en adekvat sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker en eventuell hemtransport. Bevis på sådan försäkring ska kunna uppvisas. H & E förmedlar försäkringar. Vänligen kontakta oss 

2.4 Du ansvarar för att resehandlingarna överensstämmer med din beställning.

2.5 Du ansvarar för att kontakta en vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer om lämpliga vaccinationer för din resa.

2.6 Några av våra turer är fysiskt, mentalt och tekniskt krävande. Du är därför skyldig att vara i god fysisk och psykisk form och tekniskt skick vid avresan. Kontakta H & E för information om kraven på fysisk och psykisk form och teknisk expertis före din resa. Vi förbehåller oss rätten att avvisa sökande som inte uppfyller de nödvändiga fysiska, tekniska och psykologiska kraven.

2.7 Du är skyldig att fylla i ett hälsointyg när du anmält dig till vissa resor. I särskilda fall kan vi också kräva undertecknandet av en läkare. Vi förvarar ditt hälsoformulär och förstör det när resan är slut. Vid registrering till H & E turer där ett läkarintyg krävs, har du ansvar för att återsända hälsointyget inom 2 veckor (3 veckor där ett läkarintyg krävs) efter registrering. Vid registrering om det är nära avresan och efter överenskommelse. Om du återsänder läkarintyget vid en senare tidpunkt än vad som krävs, och på grund av faktorer som gör att du inte kan delta av på resan, gäller samma avgifter och ekonomiska krav som vid en avbokning.

2.8 En del av våra resor kräver obligatoriska utbildningstillfällen / möten med gruppen innan de avfärd. Du är skyldig att delta i dessa.

2.9 Du ansvarar för att hålla arrangören informerad om eventuella adressändringar så att information och resedokument kommer fram i tid.

2.10 flygbiljett är ett värdepapper som du är ansvarig för hela resan. Eventuella kostnader som beror på att du behöver en ny biljett betalas av dig.

2.11 Du är skyldig att hålla dig informerad om avgångar och följ instruktionerna från arrangören, bärare, flygplats, etc. i detta sammanhang.

2.12 Du måste följa de instruktioner, anvisningar och bestämmelser som bestäms av guide under resan.

2.13 Kunden avlägger ett löfte att följa de regler och förordningar som ges av myndigheterna, arrangören eller arrangörens representanter, däribland de bestämmelser som kan tillhandahållas av det enskilde hotellet, bärare, etc.

2.14 Du får inte agera på ett sätt som är till besvär för dina medresenärer. Om du uppvisar grov vårdslöshet och inte lever upp till ditt ansvar kan du nekas att följa med på eller uteslutas från resten av resan, utan att du kan begära någon återbetalning. Genom uteslutning efter resan har börjat, kan du bli tvungen att stå för kostnaderna för hemresa. Du kan bli ansvarig om du uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar förluster bl.a. genom att underlåta att följa de bestämmelser som anges ovan.

2.15 H & E tar inget ansvar för eventuella förluster eller olägenheter som orsakas av passagerarens försumlighet.

3. BOKNING / DEPOSITION / BETALNING / ÄNDRING / AVGIFTER

3.1 Beställning av resa med H & E bör göras skriftligen eller elektroniskt, och är bindande. Ånger- eller uppsägningsrätt gäller inte bokningar. Försenad betalning av deposition och det totala beloppet betraktas som ett väsentligt brott, vilket ger H & E rätt att annullera ordern, men våra krav på insättning får inte upphöra vid en sådan uppsägning och kommer vid behov att återvinnas.

3.2 Depositionsfaktura för 7500kr för resa med totalsumma över 10.000 kr, som skickas av H & E efter mottagandet av registrering och betalas inom 10 dagar. Vid resa med totalbelopp under 10.000 kr faktureras hela beloppet vid registrering och betalas inom 10 dagar. Hälften av detta belopp anses som en deposition.

3.3 Några av våra resor karaktäriseras som särskilda turer. Som exempel - och då inte enbart: Expedition till Sydpolen, Cho Oyo, Baffin Island, Nordvästpassagen, Aconcagua, korsningen av Grönland. På dessa resor kan depositionen vara mellan 25 och 30 procent av resans totalbelopp. Faktura för deposition utfärdas av H & E efter att vi har mottagit anmälan och förfaller inom 10 dagar.

3.4 Betalning. Resterande betalning (minus deposition) måste vara H & E tillhanda inte senare än 60 dagar före avresa. Vid beställning efter detta, betalas hela resebeloppet inom 3 dagar. Vid expedition / särskilda resor kommer du att faktureras för hela resan ofta har vi som krav att den betalas till H & E 100 dagar före avresa.

3.5 Vid ändringar i bokningen av en resa tillkommer en avgift på minst kr 1000 per förändring, förutsatt att ändringen är möjlig. Flygbolag och arrangörer i våra partnerländer kan också ha sina egna avgifter i förekommande fall.

4. H & E ANSVAR

4.1 När du köper en paketresa kommer lagen om paketresor att inträda. H & E har som researrangör utfärdat en garanti till garantifonden (RGF).

4.2 H & E åtar sig att genomföra ett överenskommet program med färdväg och innehåll i enlighet med den medföljande beskrivningen. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i programmet och förändringar i tåg, sjö och flygavgångar, och andra omständigheter utanför vår kontroll.

4.3 Om vår grupp reser med norsk guide krävs ett minimiantal deltagare för resan skall genomföras. Minsta antal deltagare visas i resebeskrivningen på vår hemsida. Om vi inte når ett minsta antal vi kan vi fortfarande ofta genomföra resan mot en mindre avgift. Om extraavgiften överstiger 10 procent av den totala kostnaden har kunden rätt att häva köpet med full återbetalning. Vi kan också göra resan med en lokal, engelsktalande guide. Deltagarna kommer att erbjudas detta. Normalt innebär detta också en prissänkning. Om vi måste avbryta resan kommer resenärerna att meddelas detta senast 30 dagar före avgång. Hela beloppet kommer då att återbetalas.

4.4 H & E reserverar oss för eventuella prisjusteringar på grund av förändringar i

transportpriserna, inklusive bränslepriser, valutakurser, skatter eller avgifter. Information om pris måste kunden få senast 20 dagar före avgång. En prisökning på mer än 10 procent av det avtalade priset ger kunden rätt att häva avtalet utan kostnad för kunden.

4.5 Vi hålls ansvariga för fel under resan som gäller flygbolagets godkännande av våra allmänna villkor även kunden ger oss mandat oss att göra en fordran mot flygbolaget för hennes räkning, eftersom vi tidigare har antagit detta ansvar och gjort upp med kunden om detta.

5. AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING

5.1 Avbokning måste göras skriftligen eller elektroniskt. § 5.2 Avbokning Datum anses vara den dag då uppsägning är H & E tillhanda. Om en tidsfrist vid avbokning infaller på en allmän helgdag eller sedvanlig semester, ska avbokningen vara oss tillhanda under den ordinarie arbetsdagen innan. § 5.3 Återbetalning sker vid fall av bokning av en resa som gjorts enligt följande regler: Om avbokning av resan är mer än 60 dagar innan avresa förlorar du din deposition. Vid avbokning mellan 59 och 30 dagar före avresa får du betala upp till 50 procent av den totala kostnaden. Vid avbokning mindre än 30 dagar innan avresa får du betala upp till 100 procent av den totala kostnaden. För expeditioner och särskilda resor

(motsvarande exempel som nämns i § 3.3), gäller följande: Vid avbokning mer än 6 månader innan avresa band insättning. Vid avbokning mindre än 6 månader innan avresa förlorar du 100 procent av den totala kostnaden. Vid vissa av dessa expeditioner och särskilda resor kan vi kräva att du deltar i ett obligatoriskt träningspass. Detta gäller turer av sådant slag att vi måste se till att våra kunder är fysiskt och psykiskt lämpad att delta. Detta för den enskilde deltagaren självs skull samt, reskamraterna och våra egna anställda. Krav och antaganden som vi anser är nödvändiga för att delta på resan beskrivs på vår hemsida. Om deltagaren under träningslägret visar inte vara lämplig att delta i expeditionen, kommer deltagaren att vägras deltagande på resan. H & E (§ 2.6). I ett sådant fall kommer deltagaren att kunna förlora en summa begränsad till depositionen. Deltagare på expeditioner och specialresor, som av olika skäl inte deltar under vandringen kommer också att debiteras för finansiella kostnader i samband med deltagandet i det obligatoriska träningslägret. § 5.4 Om du uteblir under avresedagen får du ingen återbetalning av någon summa.  

6. REKLAMATION

6.1 Om du tror att det finns ett fel / defekt på resan måste du tala med reseledaren omedelbart. Om felet / defekten inte åtgärdas och du vill reklamera din resa när du kommer hem, gör det minst en månad efter avslutad resa och skicka ett skriftlig, motiverat klagomål H & E.

6.2 I händelse av oenighet om tolkningen av ovanstående resevillkor, kan komma att bli ett tvistemål. Varje handling skall regleras av norsk lag.

6.3 Vi förbehåller att avsäga oss ansvar för tryckfel på vår webbsida, program och prislista

7. RÄTTIGHETER I SAMBAND MED TEXT- OCH BILDANVÄNDNING

På vissa av våra turer publicerar vi dagböcker på www.hvitserk.se och här nämner vi deltagarna vid deras förnamn. H & E använder också turbilder aktivt i sin marknadskommunikation. Dessa bilder kan användas i olika medier. Om du inte vill vara en del av sådana bilder, skall reseledaren meddelas senast vid avgång.