Hvitserk-skogen

För att kompensera för miljöskadorna flygresor medför, bidrar Hvitserk och Hvitserks gäster till trädplantering i Masai Mara i Kenya.

Hvitserk har turer över hela världen. Till många av resmålen måste man flyga. Flygresorna  påverkar klimatet, och för att kompensera för miljöskadorna och Co2-utsläppen flygresorna medför, samarbetar vi tätt med Basecamp Explorer Kenya i Masai Mara och är nu i gång med att plantera vår egen «Hvitserk-skog». Skogen vi planterar binder Co2, som är en skadlig gas för klimatet på jorden.

Alla som anmäler sig på Hvitserk-tur, får i anmälningsformuläret två valmöjligheter. Det har i flera år varit möjligt att ge  «tio kronor per turdag» till olika biståndsprojekt vi stödjer i Kenya och Nepal. Nu är det också möjligt att bidra med 300 kronor till Hvitserks trädplanteringsprojektet. 300 kronor motsvara plantering av cirka 50 träd och är en genomsnittlig klimatkompensation för flygresan till våra resmål. 

Alla pengar som kommer in till trädplanteringsprojektet går oavkortat till Kenya. Hvitserk har förpliktat sig till betydliga bidrag de kommande åren.Hvitserk har flera års erfarenhet från att samarbeta med Basecamp Explorer Kenya om olika biståndsprojekt, och erfarenhet från detta är mycket god. Projekten har stort lokalt engagemang. De har fokus både på natur och människor – och kombinerar naturvärn och arbetsplatser och hållbar utveckling. 

Basecamp Kenya har varit involverad i trädplantering i Masai Mara sedan 2002. Projektet har stor betydelse för det sårbara och djurrika ekosystemet i Masai Mara. Målet är att plantera 150 000 träd och återskapa skog som de sista tio åren har blivit förstörd av mänsklig aktivitet. Det ska planteras över 80 olika trädtyper och projektet kommer att skapa både arbetsplatser och intäktsmöjligheter för massajerna i området. Det är gjort ett avtal med två lokala massaj-familjer om att sätta av ett 150 hektar till projektet, med möjlighet för ytterligare utvidgning, och det stora omfånget gör att trädplanteringsprojektet kommer att ha stor betydelse för lokalt fågel- och djurliv.«Hvitserk-skogen» öppnades sommaren 2017. Skogsområdet ligger i anslutning till Basecamp Masai Mara, ett safaricamp många Hvitserk-gäster har besökt. Här planterade Barack Obama ett träd, då han och familjen besökte Kenya 2006 – är man Hvitserk-gäst på safari i Masai Mara uppmuntrar vi alla till att besöka skogen och projektet.