Ansvarsfull turism

De senaste trettio åren som vi har arrangerat expeditioner och äventyrsresor, har vi gjort det vi kan för att turerna ska bidra till positiv utveckling på platserna som vi besöker. Detta började vi med långt innan ansvarsfull turism blev ett begrepp, och vi har länge gett våra gäster möjlighet att bidra med 10 kronor per turdag för olika projekt som vi har stöttat i Tanzania, Nepal och på Grönland.

STIFTELSEN VARDE

Hösten 2013 tog vi ännu ett steg och upprättade Stiftelsen Varde. Pengarna som vi samlar in fördelas mellan olika projekt med fokus på miljö, utbildning och hälsa.
Den ena delen av Hvitserk – Eventyrreiser grundades på den afrikanska högslätten, efter att norrmännen Ulf Prydz och Odd Eliassen hade fullfört uppbyggnaden av Kilimanjaro Nationalpark. Resultatet av detta arbetet, har skapat många arbetsplatser knutet till turismen på det 5895 meter höga berget. Sedan 1980 har vi tagit vanliga människor på ovanliga resor på spännade platser, och vi har hela tiden gjort det vi kan för att använda mindre, lokalt drivna hotell och lokala samarbetspartners – som delar vår önskan om att turerna ska bidra till en positiv utveckling för platserna vi besöker. Der är trettio år sedan vi reste till Kilimanjaro för första gången, och sedan dess har ingen turoperatör haft större inflytande på utvecklingen där. Vi har legat i framkant när det gäller att utveckla förhållandena för bärarna och guiderna på berget. Vi använder en lokal trekkingfirma som är startat av lokala fjällguider med hjälp från oss. Det tycker vi är effektivt bistånd som resulterar i viktiga intäkter och arbetsplatser.

När vi arrangerar resor till sårbara naturområden, har vi ett ansvar. Våra turer påverkar miljöerna och platserna som vi besöker. Därför är det mycket viktigt för oss att visa respekt för den lokala naturen och kulturen och begränsa avtrycket som vi lämnar efter oss. Genom att vara medveten om detta, tror vi att våra resenärer har en positiv effekt på områden som Himalaya och Öst-Afrika – genom att de är med på att skapa viktiga arbetsplatser och generera intäkter för lokalbefolkningen. Vi tror att det är fel att hålla sig hemma. Turismen bidrar till ökad växt, skapar handel och arbetsplatser i många länder.

Idag är hållbar turism ett begrepp för de flesta, och det handlar om att involvera lokalbefolkningen och ta vara på naturen och kulturen på platserna som besöks. Det är exakt samma upplägg som vi startade med för trettio år sedan – då vi stod på den afrikanska högslätten och bestämde oss för att hit, hit vill vi ta med reslystna norrmän.  

Du som gäst kan ge ett frivilligt bidrag till projekten och i anmälningsformuläret är det möjligt att sätta ett kryss om du önskar att få en extrafaktura på 10 kronor per resedag till välgörande ändamål.

På flera platserna som vi stöttar är det möjligt att arbeta som frivillig, detta kan gärna kombineras med deltagande på en av våra turer i området.Ta kontakt om det är så att du önskar mer information om våra frivilligprojekt info@hvitserk.se.
Läs mer om projekten som Stiftelsen Varde stödjer HÄR.